این شهرستان برای تامین آب شرب از سفره‌های زیر زمینی استفاده می‌کند.

مهرورز در کارگاه آموزشی مدیریت مصرف با بیان اینکه بانوان نقش مهمی در مدیریت مصرف آب، برق و گاز دارند اظهار کرد: بانوان می‌توانند در این عرصه کمک شایانی در مدیریت مصرف کنند.

 

مهرورز وضعیت آب شرب در شهرستان جم را مورد اشاره قرار داد و افزود: تنها شهرستانی که در استان بوشهر به صورت ۱۰۰ درصد از سفره‌های زیرزمینی برای تامین آب شرب استفاده می‌کند شهرستان جم است.

 

و به نقل روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، وی با بیان اینکه مابقی شهرستان‌های استان بوشهر آب شرب خود را از طریق آبشیرین‌کن و خطوط آبرسانی کوثر تامین می‌کنند تصریح کرد: شهرستان جم نسبت به دیگر شهرستان‌های استان بوشهر به دلیل تامین آب از منابع محلی دارای محدودیت های بیشتری است که نیاز به همکاری در مدیریت مصرف آب بیشتری می باشد.

 

 

  • نویسنده : معصومه مذکوری