معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان در ارزیابی وزارتی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رتبه نخست را کسب کرد.

به گزارش آماج خبر/ بر اساس ارزیابی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، لرستان با ۵۴ فعالیت شاخص (گل کار) در اردیبهشت ماه رتبه اول کشور را کسب کرد.

 

این ارزیابی ماهانه توسط کارشناسان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بر مبنای تعداد فعالیت های شاخص پرورشی استان‌ها در یک ماه انجام می شود.

 

استان‌های سیستان و بلوچستان و گلستان به ترتیب با تعداد ۵۲ و ۴۹ فعالیت شاخص در رتبه های دوم و سوم کشور قرار گرفته اند.

 

گفتنی است در ماه گذشته لرستان در رتبه اول مشترک با استان‌های سیستان و بلوچستان و گلستان قرار داشته که با فعالیت های شاخص به تنهایی به جایگاه اول در سطح کشور رسیده است.

  • نویسنده : محمدرضا ویسکرمی