در صورت احداث مجتمع آبدرمانی جدید احتمال انحراف، از بین رفت و خشک شدن چشمه«آرتزین» وجود دارد.

حسن حسن پور با بیان اینکه اقتصاد سرعین بر پایه گردشگری است، اظهار کرد: آبگرم‌ها چرخ اقتصاد این شهر توریستی را می‌گردانند که با توجه اخبار منتشر شده درباره احداث مجتمع آبدرمانی بر روی «چشمه آرتزین» به عنوان منبع اصلی تأمین چند آبگرم در سرعین، مردم سرعین را نگران کرده است.

وی با بیان اینکه حدود سال‌های ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ سرمایه گذاری در میدان سهند سرعین و بر روی «چشمه آرتزین» متقاضی احداث آبدرمانی در زمین به مساحت ۷۰۰ مترمربع بود، افزود: ولی با توجه به مصوبات موجود در شهرستان مجتمع‌های آبدرمانی باید خارج از محدوده شهر و در زمین بیش دو هزار متر مربع احداث شود.

فرماندار سرعین با اعلام مخالفت صریح و قاطعانه خود با احداث این آبدرمانی به دلیل حفظ منافع شهرستان توریستی سرعین، گفت: پیگیری‌های سرمایه گذار منجر به صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با احداث این مجموعه شده است که ما با این موضوع مخالف هستیم.

حسن پور با اشاره به اینکه احداث این مجتمع سیما منظر شهری را نیز دگرگون کرده و برهم می‌زند افزود: این موضوع نیز یکی از دلایل مخالفت ما با احداث مجتمع آبدرمانی جدید و در این موقعیت مکانی شهری است.

شهردار سرعین برای صدور پروانه این مجتمع تحت فشار است

فرماندار سرعین با اشاره به اینکه شهردار سرعین برای صدور پروانه این مجتمع آبدرمانی جدید تحت فشار قرار گرفته است گفت: انتظار داریم شرکت آب منطقه استان اردبیل در مورد عواقب اجرای ساخت و ساز عمرانی بر روی این چشمه آبگرم مادر، نظر کارشناسی و قاطعانه ای را اعلام کند.

حسن پور خاطرنشان کرد: با تمام این موضوعات مطرح شده ما نگرانی این را داریم و دلیل مخالفت اصلی ما نیز از بین رفتن و خشک شدن چشمه جوشان «آرتزین» است که به عنوان منبع تأمین کننده اصلی آبگرم چندین مجتمع در سرعین است.

وی با بیان اینکه که متأسفانه تناقضی در رأی کمیسیون ماده پنج با مصوبه طرح تفصیلی وجود دارد گفت: در مقطعی کمیسیون ماده پنج موافقت ضمنی با احداث این مجتمع آبدرمانی جدید را صادر کرده ولی در طرح تفصیلی شهر محدودیت ارتفاع آمده است که تناقض این دو موضوع باعث ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری شده است.

فرماندار سرعین درخواست مجوز آبدرمانی را حق هر سرمایه گذاری دانست و گفت: چون این مجتمع‌ها با کاربری گردشگری مورد استفاده قرار می‌گیرد باید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نظر کارشناسی دهد.

  • منبع خبر : مهر