آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی اجرای این طرحها در عرصه های طبیعی و کشاورزی گفت: برای تحقق طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری امسال ۱۰۰ میلیار تومان از محل منابع استانی و ملی اعتبار مصوب شده است که تاکنون ۲۵ درصد آن تخصیص یافته است.   غلامرضا […]

 

 

آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی اجرای این طرحها در عرصه های طبیعی و کشاورزی گفت: برای تحقق طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری امسال ۱۰۰ میلیار تومان از محل منابع استانی و ملی اعتبار مصوب شده است که تاکنون ۲۵ درصد آن تخصیص یافته است.

 

غلامرضا چامه با اشاره به اینکه از مجموع ۲ و نیم میلیون هکتار سطح حوزه‌های آبخیز استان تاکنون بیش از ۵۰۰ هکتار آن مشمول طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری شده اند گفت: فعالیت‌های انجام شده شامل ایجاد سازه‌های کنترل سیلاب و سیستم‌های پخش سیلاب و تغذیه آبخوان بوده است.

 

وی با اشاره به اثرات منفی ناشی از خشکسالی افزود: تلاش می‌شود تا با نفوذ رواناب‌ها بوسیله اجرای سیستم‌های پخش سیلاب به داخل زمین و تغذیه آبخوان‌ها نسبت به تقویت سفره‌های آب زیر زمینی اقدام شود.

چامه گفت: در صورت تامین منابع اعتباری می‌توان اقدامات موثرتری در زمینه فعالیت‌های آبخیز داری و آبخوانداری در سطح عرصه‌های طبیعی و کشاورزی انجام داد.

 

  • نویسنده : نهاله السادات محرابی
  • منبع خبر : آماج خبر