عضو کمیسیون کشاورزی، آب و خاک مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به وجود اراضی کشاورزی مستعد در منطقه و وضعیت کانال‌های و شریان‌های سد، اقدام اساسی برای لایروبی و ترمیم سد میل و مغان باید به زودی انجام شود.

عباس جهانگیرزاده در بازدید از سد میل و مغان در اصلاندوز اظهار داشت: در حال حاضر سد میل و مغان و تاسیسات آبی موجود در کنار آن از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است و باید برای رفع مشکلات آن اهتمام جدی داشته باشیم.

وی اجرای عملیات لایروبی سد میل و مغان را ضروری دانست و افزود: با توجه به وجود اراضی کشاورزی مستعد در منطقه و وضعیت کانال‌های و شریان های سد اقدام اساسی برای لایروبی و ترمیم سد میل و مغان باید به زودی انجام شود.

جهانگیرزاده با تاکید بر نقش تاثیرگذار مغان در تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: اگر اقدامات اساسی در زمینه لایروبی و ترمیم سد میل و مغان و شریان‌های آبی و تامین حقابه مغان صورت نگیرد در آینده ای نه چندان دور، در کشور با بحران غذایی و در منطقه با فاجعه انسانی روبه‌رو خواهیم بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و خاک مجلس شورای اسلامی از تلاش کمیسیون کشاورزی برای رفع مشکلات منطقه مغان خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر در کشاورزی منطقه مغان برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که از طریق کمیسیون کشاورزی برای رفع این مشکلات تلاش جدی انجام می‌دهیم.

  • منبع خبر : تسنیم