3 مورد امیکرون در قم شناسایی شد.

 

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شناسایی سه مورد ویروس جهش یافته کرونا به نام امیکرون در قم خبر داد.

آقای هاشمی گفت: پس از بررسی های صورت گفته و انجام تست های مخصوص، سه مورد امیکرون در قم شناسایی شده است.

 

وی افزود: تیم های بهداشتی اقدامات لازم را در راستای خدمات رسانی انجام داده و از مردم قم درخواست می کنیم که همواره مسائل بهداشتی را رعایت و با استفاده از ماسک در راستای سلامت خود بکوشند.

  • نویسنده : رقیه کدخدازاده