مسوول فنی سازمان جهانی بهداشت گفت، گونه اومیکرون در ۳۸ کشور شناسایی شده است، اما دلتا همچنان گونه غالب کرونا در سطح جهان است   به نظر چند متخصص که با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده‌اند، بر اساس مطالعات اولیه، شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد «اومیکرون» واکسن‌ها را کم اثر می‌کند و این سویه […]

مسوول فنی سازمان جهانی بهداشت گفت، گونه اومیکرون در ۳۸ کشور شناسایی شده است، اما دلتا همچنان گونه غالب کرونا در سطح جهان است

 

به نظر چند متخصص که با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده‌اند، بر اساس مطالعات اولیه، شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد «اومیکرون» واکسن‌ها را کم اثر می‌کند و این سویه جدید که در چند جهش کلیدی خود، ویژگی‌هایی از سویه‌های قبلی بتا و گاما را به ارث برده، آسیب پذیری کمتری در برابر واکسن‌ها دارد.

  • نویسنده : رقیه کدخدا زاده
  • منبع خبر : صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران