ساراسادات حسینی عضو دومین دوره هیئت مدیره مجمع ملی تشکل های جوانان ایران: دولت سیزدهم باید به جد پیگیر مطالبات جوانان باشد و از ظرفیت جوانان تشکیلاتی استفاده کند این جوانان در تمام لحظات حساس جمهوری اسلامی با خلوص نیت به عرصه امده اند و امروز نیز باید از ظرفیت انان به ویژه در سطوح […]

ساراسادات حسینی عضو دومین دوره هیئت مدیره مجمع ملی تشکل های جوانان ایران:

دولت سیزدهم باید به جد پیگیر مطالبات جوانان باشد و از ظرفیت جوانان تشکیلاتی استفاده کند

این جوانان در تمام لحظات حساس جمهوری اسلامی با خلوص نیت به عرصه امده اند و امروز نیز باید از ظرفیت انان به ویژه در سطوح بالای مدیریتی استفاده شود

جوان گرایی در کشور ما باید از شعار به عمل تبدیل شود

رده سنی کابینه دولت بسیار اهمیت دارد اما این بدان معنا نیست که صرفا افراد با رده سنی پایین در ترکیب قرار گیرند بلکه باید از جوان باوران جوان یاوران نیز استفاده شود

حسینی افزود: امروز وقتی به بررسی خاطرات روسای محترم قوا و حضرت اقا میپردازیم میبینیم این عزیزان نیز از سنین جوانی پا به عرصه خدمت گذاشته اند

و این نشان از ان دارد که به جوانان امروز باید اعتماد شود تا در اینده نزدیک این نهال برای ادامه راه بزرگانمان تقویت شود

جوانان چشم های بینا و گوش های شنوا جامعه هستند و امده خدمت اند

مدیریت کشور امروز نیاز به یک پوست اندازی دارد و ان محقق نخواهد شد مگر با حضور با برنامه جوانان

جوانان شجاع اند نترس اند اهل مطالعه و اموزش هستند عاشق ایران اند و چه کسانی بهتر از این سربازان اماده به خدمت برای ایران و ایرانی

حسینی افزود:توقع ما جوانان این است که در زمینه انتخاب کابینه دولت و چینش ان شاهد حضور جوانان به عنوان اولین گام عملیاتی دولت سیزدهم جدای از شعار باشیم

راه توسعه کشور در بیانیه گام دوم انقلاب است و بر اهمیت جوانان نیز تاکید شده است

ساراسادات حسینی افزود:

امروزه اهمیت استفاده از پتانسیل نیروی انسانی  به ویژه جوانان به عنوان اصلی ترین سرمایه جوامع بر کسی پوشیده نیست