با ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت غرب، بارش برف شهرستان‌های غربی و شمال غربی استان کرمانشاه را سفید پوش کرد.

این سامانه بارشی تا آخر وقت پنجشنبه در منطقه فعالیت خواهد داشت.

افزایش میزان تصادفات، مسدود بودن راه‌های ارتباطی روستایی، گرفتاری خودروها و مسافران در برف و کولاک و نیز اختلال در دید افقی پروازهای ورودی فرودگاه‌ها تنها بخشی از مشکلات مردم در اثر بارش مداوم و سنگین برف در استان‌های غربی است.

البته در کنار این مشکلات، بارش برف سراسر استان‌های غربی را مملو از فرش سفیدی ساخته و آلودگی هوای چند روز پیش شهرهای صنعتی را نیز پاک کرده است.

 

  • نویسنده : ماهک شریفی
  • منبع خبر : آماج خبر