مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: مالکیت شصت هکتار از املاک آموزشی، پس از ۴۳ سال، رایگان به آمورش و پرورش استان رسید

علی موحدی با اشاره به اهمبت مستندسازی املاک و اراضی آموزش و پرورش اظهار داشت: با همکاری بنیاد مستضعفان، گره کور ۴۳ ساله مالکیت ۵ واحد آموزشی و تربیتی باز شد و مالکیت این واحد‌ها به صورت رایگان به آموزش و پرورش استان واگذار شد.

 

وی افزود: یک واحد آموزشی در کنگان، ۲ واحد آموزشی و یک واحد تربیتی در بوشهر و یک هنرستان در سعدآباد، پنح ملک واگذار شده توسط بنیاد مستضعفان به آموزش و پرورش استان است.

 

معاون امور استان‌های بنیاد مستضعفان هم گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش، در ۴۱۹ مبایعه نامه، تکلیف املاک و اراضی بنیاد مستصعفان که در اختیار وزارت آموزش و پرورش است، مشخص شد.

 

 

  • نویسنده : معصومه مذکوری