دو طرح آبزی پروری امروز با حضور سرپرست شیلات کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان تنگستان به بهره برداری رسید.

طرح تکثیر پست لارو میگو با ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون قطعه در سال با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان در بندر رستمی از توابع دلوار افتتاح شد.

 

این طرح برای ۱۰ نفر ایجاد اشتغال می‌کند.

 

همچنین طرح مزرعه پرورش ماهی در قفس در روستای خورشهاب از توابع دلواربا ظرفیت تولید ۵۰۰ تن در ۴ قفس با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

 

میزان ذخیره سازی در این قفس‌ها ۱۵۰ هزار قطعه ماهی از نوع سیباس است.

 

این طرح به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۳۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است.

 

  • نویسنده : علیرضا ایزدی