اسکله پهلوگیری شناور‌های صیادی و تجاری بندر لاور ساحلی در شهرستان دشتی به بهره برداری رسید.

رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل شیلات استان بوشهر گفت: این اسکله بتونی ۶۰ متر طول و ۲۷ متر عرض دارد و همزمان امکان پهلوگیری ۳ شناور جهت تخلیه بار یا صید در آن فراهم است.

وی هزینه ساخت این اسکله را ٣٠ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در حالیکه تکمیل و بهسازی بنادر صیادی در استان نیازمند بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری است، اقدام تعاونی این بندر می‌تواند فصل جدیدی از مشارکت بهره برداران در توسعه زیرساخت‌های صیادی و تجاری در استان و گشایشی بر توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه باشد.

 

  • نویسنده : نرگس حیدری