عرضه محدود سیمان‌های تنها تولید کننده سیمان استان یزد در بورس موجب شده تا مشکلات بازارآشفته سیمان دوچندان شود.

به گزارش اماج خبر به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که آشفتگی در بازار سیمان استان یزد همچنان ادامه دارد و دلیل اصلی این آشفتگی‌ها عرضه سیمان در بورس است.

مصالح فروشی‌ها می‌گویند:از یک سو عرضه محدود در بورس موجب کمبود سیمان شده است و از سوی دیگر استان یزد تنها یک تولید کننده سیمان داردو عرضه سیمان تولیدی آن در بورس مشکلات کمبود سیمان استان یزد را دوچندان کرده است.

قاضی تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: برخی از مصالح فروشی ها باید سیمان فله را با قیمت ۵۲ هزارو ۳۰۰ تومان عرضه کنند، ولی با قیمت ۸۲ هزارو ۵۰۰ عرضه می‌کنند که این تخلف است.

مهدی زاده افزود: عرضه محدود سیمان در بورس هم موجب رقابت ناسالم در بازار شده است و قطعی برق نیز باعث کمبود تولید سیمان شده است.

مصرف میانگین روزانه سیمان در استان یزد ۷ هزار تن بوده که اکنون با این مشکلات به پنج هزار تن رسیده است.

  • نویسنده : مائده ایمانی