علیرضا مهاجر با بیان این که یکی از برنامه‌های این وزارتخانه تأمین شکر مورد نیاز کشور از تولید داخل است، گفت: در این راستا برنامه‌ای چند ساله در نظر گرفته شده که یکی از آنها تأمین شکر از منبع چغندر قند علاوه بر نیشکر موجود در خوزستان است.

مهاجر با بیان این که استان خوزستان در امنیت غذایی بخصوص در تأمین غلات و سبزیجات رتبه اول در کشور را داراست، افزود: تلاش داریم چغندر قند در پاییز کشت شود زیرا میزان آب مورد نیاز این محصول یک سوم چغندرقند تابستان است، لذا به دلیل استفاده بهینه از کارخانجات نیشکر و دو منظوره کردن استفاده از آن، از کشت و صنعت نیشکر کارون بازدید صورت گرفت.

 

وی اظهار امیدواری کرد؛ با کمک دولت و بانک کشاورزی بتوانیم یکی از کارخانجات نیشکری را دومنظوره و با استفاده از کشت چغندرقند در پاییز، بخش اعظم شکر مورد نیاز را در داخل کشور تأمین کنیم.

 

مهاجر توسعه کشت چغندر قند در خوزستان را یکی از برنامه‌های اصلی این معاونت برشمرد و ادامه داد: این امر به دلیل مصرف آب کمتر در زمستان، عملکرد بالای چغندرقند پاییزه، نقش مهم چغندر قند در تناوب زراعی با غلات و وجود پتانسیل آب و خاک و نور مناسب از اولویت‌های ما است.

 

  • نویسنده : ابوالفضل کاویانپور
  • منبع خبر : خوزستان خبر