این طرح برای مشترکین پرمصرف از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرا خواهد شد که مشترکین پر مصرف باید هزینه نزدیک به قیمت تمام شده برق را پرداخت کنند

سخنگوی صنعت برق:٢۵درصد از مشترکان برق پرمصرف هستند که حدود هفت میلیون نفر را شامل می شود

هدف این طرح این است که تا یارانه عادلانه توزیع می شود، مشترکان پر مصرف هزینه های نزدیک به قیمت واقعی و یا غیر یارانه ای را پرداخت کنند.

  • نویسنده : یگانه کریمی