یک‌ هزار و ۲۱۹ درخواست پروانه آموزشگاه جدید و سه هزار و ۳۶۰ پروانه تائید آموزشگاه موجود در سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری ثبت شده است.

یک‌هزار و ۲۱۹ درخواست پروانه آموزشگاه جدید و سه هزار و ۳۶۰ پروانه تائید آموزشگاه موجود در سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری ثبت شده است.

در فاصله زمانی ۲۰ آبان سال ۱۳۹۹ که سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری راه‌اندازی شده است تا هشتم آبان سال ۱۴۰۰، مراجعه حضوری به این دفتر کاهش بسیاری داشته است.
در راستای توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات به متقاضیان بر بستر فضای مجازی، سامانه آموزشگاه های آزاد هنری در آبان سال گذشته راه اندازی و با شیوع ویروس کرونا، سبب جلوگیری از تعطیلی خدمات این بخش شد. هم‌اکنون کلیه امور مانند تائید آموزشگاه موجود، ثبت پروانه جدید، ارتقاء درجه آموزشگاه، تغییر مکان آموزشگاه، تغییر مدیر مسئول و ارائه گزارش عملکرد آموزشگاه‌ها و … از طریق این سامانه انجام می‌شود.

از زمان راه‌اندازی این سامانه تاکنون تعداد یک‌هزار و ۲۱۹ درخواست پروانه آموزشگاه جدید و تعداد سه هزار و ۳۶۰ پروانه تائید آموزشگاه موجود ثبت و همچنین تعداد ۵۴۹ پروانه تغییر مکان ثبت و تعداد ۲۸۷ تغییر مدیر مسئول در این سامانه ثبت شده است و کلیه مجوزها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

با راه‌اندازی این سامانه، گزارش عملکرد آموزشگاه‌های آزاد هنری به تعداد یک‌هزار و ۳۲۶ مورد بدون مراجعه حضوری، از طریق سامانه ثبت شده است و به طور متوسط دو بار مراجعه حضوری برای الکترونیکی شدن پروانه موجود و چهار بار مراجعه حضوری برای درخواست پروانه جدید، از زمان راه‌اندازی این سامانه به حداقل رسیده و شش هزار و ۲۷۶ مورد مراجعه متقاضیان را کاهش داده است که این تعداد به غیر از تغییرات درخواست در پرونده یا ثبت گزارش عملکرد آموزشگاه‌های آزاد هنری است.

 

  • نویسنده : تینا سبحی منعم
  • منبع خبر : ایرنا