جذب نیروی خدمت گزار در برنامه سال ۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش است و امیدواریم سال آینده این استخدام صورت بگیرد.

نیروهای خدماتی شهرستان مهریز در خصوص تبدیل وضعیت خود در آموزش و پرورش گلایه مند هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در برنامه پرس و جو صدای یزد در پاسخ به گلایه مندی نیروهای خدماتی آموزش و پرورش شهرستان مهریز ، اظهار داشت: استان یزد نیازمند ششصد نیروی خدمت گزار است، به محض تامین نیروی انسانی در این زمینه برای تغییر وضعیت نیروهای خدمت گزار اقدام می شود.

موحدی فرد ادامه داد: جذب نیروی خدمت گزار در برنامه سال ۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش نیز هست و امیدواریم سال آینده این استخدام صورت بگیرد.

  • نویسنده : یگانه میرجلیلی
  • منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیما یزد