به گزارش آماج خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت: ۲۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال اعتبار از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون در قالب‌های مختلف در این استان تخصیص یافته است.

امین دوست محمدی اظهار داشت: از مجموع ۱۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مانند سه درصد نفت و گاز، توازن، زیرساخت اربعین و دیگر منابع در سال ۱۴۰۱ از ابتدای سال تاکنون مبلغ ۹ هزار و ۵۰ میلیارد ریال به استان تخصیص یافته است.

وی اظهار کرد: همچنین از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان تاکنون مبلغ ۱۶ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به استان تخصیص یافته که از این رقم، مبلغ ۱۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال مربوط به سال جاری است.

وی در خصوص جذب اعتبارات ملی و ردیف‌های متفرقه که به صورت گلوبال در اختیار وزارتخانه هاست، ضمن تأکید بر اینکه ردیف‌های مذکور ظرفیتی مناسب برای توسعه استان است، افزود: سال ۱۴۰۱ مبلغ هشت هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات گلوبال در اختیار وزارتخانه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی استان جذب شده است.

  • نویسنده : زهرا شهبازی
  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان