سربازانی که خدمت آن‌ها از سال ۹۷ تا سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ تمام شده باشد می‌توانند برای دریافت این وام ثبت‌نام کنند.

سربازانی که خدمت آن‌ها از سال ۹۷ تا سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ تمام شده باشد می‌توانند برای دریافت این وام ثبت‌نام کنند.

این وام فقط به سربازانی تعلق می‌گیرد که دارای مدرک مهارت‌آموزی و فنی و حرفه‌ای هستند.

مبلغ هر قسط ۲٫۵ میلیون تومان برآورد می‌شود و نرخ سود دریافتی ۱۸ درصد است.

 

 

 

  • نویسنده : فاطمه جلیلیان