به گزارش خبرنگار آماج خبر، در مراسمی با حضور اساتید دانشگاه محقق اردبیلی، پرفسور مهرداد محرم زاده مدیرگروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی و رئیس مرکز تحقیقات گستر دانشگاه محقق اردبیلی، عابد مدیر مجتمع سما اردبیل از کتاب پتانسیل‌های گردشگری ورزش‌های ماجراجویانه استان اردبیل با تالیف نیما حسن زاده دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی […]

به گزارش خبرنگار آماج خبر، در مراسمی با حضور اساتید دانشگاه محقق اردبیلی، پرفسور مهرداد محرم زاده مدیرگروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی و رئیس مرکز تحقیقات گستر دانشگاه محقق اردبیلی، عابد مدیر مجتمع سما اردبیل از کتاب پتانسیل‌های گردشگری ورزش‌های ماجراجویانه استان اردبیل با تالیف نیما حسن زاده دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی و پرفسور مهرداد محرم زاده استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی و با ویراستاری نسیم جباری رونمایی شد.

این کتاب در ۱۰۰ صفحه و بصورت میدانی و با حمایت موسسه همیاران ورزش ساوالان به پتانسیل گردشگری ورزش های ماجراجویانه استان اردبیل پرداخته و چاپ گردیده است.