زاهدی وفا توانست در طول مدت سرپرستی با درایت خویش و همراهی بدنه وزارت به مشکلات موجود فائق آمده و بدون هیچ تغییرات مدیریت انسانی در این وزارت خانه برنامه های خوبی را به انجام رساند.

راشد پرستار؛ دبیر ملی رویش جوانان انقلاب: رای اعتماد به زاهدی وفا خروج از بن بست های موجود وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی خواهد بود

زاهدی وفا توانست در طول مدت سرپرستی با درایت خویش و همراهی بدنه وزارت به مشکلات موجود فائق آمده و بدون هیچ تغییرات مدیریت انسانی در این وزارت خانه برنامه های خوبی را به انجام رساند.

پرستار با اشاره به انگیزه و روحیه وصف ناپذیر سرپرست وزارت کار گفت: در طول سه ماه زاهدی وفا بصورت تمام وقت در وزارتخانه و مجموعه های اقتصادی حضور پیدا کرده و نسبت به رفع دغدغه های اساسی اقدام کرده است، ایشان فردی شایسته، توانمند و روحیه جهادی داشته و با توجه به روحیه ای که دارد توانسته انگیزه مضاعف به این مجموعه تزریق کند.

وی در ادامه افزود: اینکه در طول دوران سرپرستی وزارت زاهدی وفا در مجلس حضور پیدا نکرده میتوان از چند زاویه دید اولین مسئله این بوده که مشغله کاری برای رفع نیاز خانواده بزرگ این وزارت مجالی به ایشان نمی‌داده و مهمتر از نگاه اول اینکه رییس جمهور را تحت فشار فکری از حیث همراهی نمایندگان مجلس با ایشان جهت تصدی این سمت بعنوان وزیر قرار ندهد چرا که نگاه از بیرون القا میکرد که وی در تلاش است تا با نمایندگان مجلس رایزنی کند در این صندلی وزارت تکیه کند و این موضوع نشان داد ایشان به معنای واقعی شایسته این مجموعه است.

هیات مدیره مجمع ملی تشکل های جوانان در رابطه با نقد نمایندگان مجلس از عدم حضور در کمیسیون های مجلس توسط زاهدی وفا گفت: همگان می‌دانند که سرپرست یک مجموعه خیلی از موارد در حوزه اختیارات وی نیست معهذا اکنون بعد از معرفی ایشان بعنوان وزیر پیشنهادی به محض معرفی و اعلام وصول ایشان در مجلس حاضر و نسبت به تشریح برنامه های خود با نمایندگان مجلس اقدام نموده است و ضمن آنکه به مانند تشکیل دولت منتخب و معرفی وزرای پیشنهادی برای رای اعتماد که برخی وزرای پیشنهادی ناآشنا بوده برای نمایندگان، اینگونه نیست که ایشان را کسی نشناسد و یا اقدام به رایزنی کند تا بشناسند و رای بدهند اتفاقا در حال حاضر فرصتی محیا است که سه ماه عملکرد ایشان مهر تایید به حضور و ادامه بعنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.

راشد پرستار در پایان با اشاره به ۱۲مهر ماه روز سرنوشت ساز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: با همه تفاسیر موجود و بررسی عملکرد سه ماهه و برنامه های پیشنهادی دکتر زاهدی وفا اینک نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی پررنگ تر می شود مردی از جنس تلاش و سخت کوشی و مدیری مدیر را با اعتماد حداکثری خود به جایگاه مهم و کلیدی کشور راهی کنند و همچنین از نقش نمایندگان مجلس در روشنگری عملکرد وزیر پیشنهادی از طریق رسانه ها قدردانی کرد.

  • نویسنده : راشد پرستار
  • منبع خبر : آماج خبر