سه شنبه، مورخ دوم آذر ماه ۱۴۰۰، همزمان با پایان دومین سال از تصدی دومین دوره مجمع جوانان خراسان رضوی، انتخابات هیات رییسه این مجمع برگزار شد. در این نشست، آقای آرشین رباطی به عنوان رییس، آقای ایمان‌ کوهی به عنوان نائب رییس و خانم ژیلا اسدی به عنوان دبیر مجمع برای یک دوره یک […]

سه شنبه، مورخ دوم آذر ماه ۱۴۰۰، همزمان با پایان دومین سال از تصدی دومین دوره مجمع جوانان خراسان رضوی، انتخابات هیات رییسه این مجمع برگزار شد.
در این نشست، آقای آرشین رباطی به عنوان رییس، آقای ایمان‌ کوهی به عنوان نائب رییس و خانم ژیلا اسدی به عنوان دبیر مجمع برای یک دوره یک ساله انتخاب شدند.
در این جلسه از زحمات هیات رییسه سال دوم؛ تقدیر و قدردانی شد.

  • نویسنده : سید پارسا علوی