روایت خوبان، روایت معلمانی است که در پیچ وخم‌های جاده زندگی کم نیاورده و همچنان با عشق به دانش‌آموزان خود به سرعت درحرکت‌اند و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع حرکت آن‌ها شود.

این بار صحبت از وجود یک فرشته است، یک فرشته واقعی که بال های سفیدش را روی دانش آموزان استثنایی گسترانیده و صدای بال‌هایش تا عمق وجود دانش آموزان شنیده می شود.

فرشته حیدری؛ همان فرشته واقعی است که همانند دیگر معلمان دلسوز کشورمان با وجود بیماری و مشکلات، لحظه ای از رسالت خود کوتاه نیامده است و با وجود بیماری منحوس سرطان و مراحل درمانی سخت، همچنان در مدرسه حاضر می شود تا دین خود را به دانش آموزان کلاسش ادا کند.

انس دوطرفه میان معلم و دانش آموزان چنان قوت دارد که ایشان با وجود اینکه حال زیاد خوشی ندارد و به نوعی پزشکان از سلامت وی قطع امید کرده اند و حتی در اثر شیمی درمانی های پی درپی نای راه رفتن هم ندارد، نشان داده که برازنده نام فرشته است و می تواند فرشته زندگی دیگران و مشکل گشای آن ها باشد.

تاجایی که وقتی کرونا آمد و با چالش آموزش مجازی برای دانش آموزان رو به رو شد ،چاره ای ندید جزء حضور درخانه بعضی از دانش آموزانی که در روستا زندگی می کردند. چرا که اعتقاد داشت دانش آموزان ناشنوا با فضای مجازی خوب درس را یاد نمی گیرند. برای همین در هفته چند روز مسافت محل زندگی خود (شهرستان بروجرد ) تا روستای شهید محمد بروجردی که محل زندگی دانش آموزش بود را طی می کرد و هرگز لب به شکایت باز نکرد بلکه با نگاه مادرانه دانش آموزش را آموزش می داد.

این‌معلم دلسوز و اخلاق مدار و با وجدان می تواند روزهای سخت زندگی خود را در استراحت بگذراند ولی تنها به عشق کودکان استثنایی نشان داد که فرشته ها هم می توانند در روی زمین باشند.

فرشته حیدری که یک تنه سمبل خوبی، وجدان، ایثار، صبوری و اخلاق است؛ کاری کرده که شاید بتوان به جرأت گفت : همه و حتی صبر را شرمنده‌ خود کرده است.

فرشته داستان ما می خواهد دانش آموزان با نیازهای ویژه در مسیر علم و دانش قرار بگیرند تا به آرزوهایی که در سینه دارند برسند.
وی در شرایط سخت بیماری خود را همانند زندانی دست و پا بسته دیده، بنابراین تصمیم گرفته تا مانند فرشته ای سپید بال در آسمان پرواز کند و بذر اخلاق و وجدان را بر زمین بپاشد و به کودکان با نیازهای ویژه و به همه مردم بفهماند که در شرایط سخت هم می توان انسان بود و فرشته وار زندگی کرد.

او به عشق دانش‌آموزان نفس می کشد و تا آخرین لحظه انجام وظیفه می کند تا به آن ها بفهماند که چقدر با ارزش و عزیز هستند و هر کدامشان می توانند دنیا را پر از انسانیت کنند و حال زمین را خوب کنند.

خانم فرشته حیدری معلم کلاس سوم وچهارم دانش آموزان کم توان ذهنی و ناشنوای مدرسه استثنایی پویا درشهرستان اشترینان لرستان است.

  • نویسنده : مبینا سبزه علی
  • منبع خبر : پانا