عفتی فرماندار دشتیاری:  بر اثر ریزش آوار ناشی از بارندگی های شدید ۴۸ ساعت گذشته، ۲ تن در شهر نگور جان خود را از دست دادند.  این حادثه بامداد امروز پس از بارش شدید باران و ریزش یک واحد مسکونی رخ داد. در این حادثه ناگوار یک مادر ۳۸ ساله و یک کودک ۳ ساله زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند. دو نفر دیگر از اعضای این خانواده به بیمارستان امام علی(ع) چابهار منتقل شدند.

عفتی فرماندار دشتیاری:

بر اثر ریزش آوار ناشی از بارندگی های شدید ۴۸ ساعت گذشته، ۲ تن در شهر نگور جان خود را از دست دادند.

این حادثه بامداد امروز پس از بارش شدید باران و ریزش یک واحد مسکونی رخ داد.

در این حادثه ناگوار یک مادر ۳۸ ساله و یک کودک ۳ ساله زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند.

دو نفر دیگر از اعضای این خانواده به بیمارستان امام علی(ع) چابهار منتقل شدند.

  • نویسنده : محمدسعید جدگال