دریچه‌های سد زاینده‌رود که برای نوبت اول کشت کشاورزان شرق اصفهان بازگشایی شد، ۲۴ بهمن‌ماه بسته می‌شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان درباره زمان بسته شدن دریچه‌های سد زاینده‌رود، اظهار کرد: روز یکشنبه تحویل آب در نوبت اول به کشاورزان شرق اصفهان به اتمام می‌رسد.

 

حسین وحیدا افزود: ساعت ۱۰ صبح ۲۴ بهمن‌ماه دریچه‌های سد زاینده‌رود که برای کشت کشاورزان شرق اصفهان باز شده بود، بسته می‌شود.

 

وی درباره وضعیت تحویل آب در این مدت، گفت: در دو روز گذشته شاهد نوسانات آب به کشاورزان بودیم، اما روز گذشته وضعیت تحویل آب مناسب شد.

 

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان درباره تحویل آب برای نوبت دوم کشت کشاورزان شرق اصفهان، گفت: این موضوع بستگی به شرایط بارندگی در ایام نوروز دارد و اگر در این زمان شاهد بارش باشیم، تحویل آب به کشارزان دیرتر و اگر بارش نباشد، تحویل آب زودتر خواهد بود.

 

وی درباره میزان آب تحویلی به کشارزان در این مدت، تاکید کرد: در پایان دوره، میزان آب تحویلی به کشاورزان مشخص می‌شود.

 

به گفته وحیدا، در این مدت کشاورزان شرق اصفهان تنها قادر به کشت گندم و گلرنگ بودند.

 

همچنین حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درباره نوسانات تحویل آب به کشاورزان، گفت: در این مدت خروجی سد زاینده‌رود کاهش نیافته و طبق توافق صورت گرفته در کارگروه سازگاری با کم‌آبی عمل می‌کنیم.

 

ساعت ۱۰ صبح ۱۲ بهمن‌ماه با افزایش خروجی سد زاینده‌رود، دریچه‌های این سد، برای نوبت اول کشت کشاورزان شرق اصفهان بازگشایی شد.

  • نویسنده : ماهک شریفی
  • منبع خبر : خبر آنلاین