صادقی فر، معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: تفکیک زباله های عفونی در داخل مرکز کوشا انجام می‌شود. پوکه های واکسن داخل مرکز نگهداری و به روش های مخصوص، معدوم می شوند. پدهای الکلی و دیگر زباله های مرتبط نیز در حیاط این مرکز و در سطل های مخصوص نگهداری می شوند و دو […]

صادقی فر، معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: تفکیک زباله های عفونی در داخل مرکز کوشا انجام می‌شود.

پوکه های واکسن داخل مرکز نگهداری و به روش های مخصوص، معدوم می شوند.

پدهای الکلی و دیگر زباله های مرتبط نیز در حیاط این مرکز و در سطل های مخصوص نگهداری می شوند و دو روز یکبار این سطل ها به بیمارستان منتقل و با سایر زباله های عفونی، معدوم می گردند.

متاسفانه این زباله ها، توسط زباله گردها در اطراف مرکز پراکنده شدند، که با تشکر از انتقاد رسانه ایلامیان، دستور جمع آوری این زباله ها داده شد و برای در دسترس نبودن پسماندها و عدم بروز اتفاقات مشابه نیز، یقیناً تصمیم جدی گرفته خواهد شد.

  • نویسنده : دنیا بهرامی
  • منبع خبر : ایلامیان