محمد حسین سرمست شوشتری با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز شد.   به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه طی حکمی محمد حسین سرمست را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز انتخاب کرد.   پیش از […]

محمد حسین سرمست شوشتری با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز شد.

 

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه طی حکمی محمد حسین سرمست را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز انتخاب کرد.

 

پیش از این فرهاد ابول نژادیان به مدت حدود ۲ سال رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود.

 

محمد حسین سرمست شوشتری نیز در یک دوره چهار ساله رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی اهواز بود.

 

دکتر سرمست شوشتری پزشک جراح عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز  می باشد.

 

 

  • نویسنده : نرگس محمدی