آقای امیرآبادی با اشاره سفر قریب الوقوع رییس جمهور به قم: طبق پیش بینی‌ها سفر رییس جمهور به قم دو روزه خواهد بود که یک روز مربوط به پیگیری مسائل استان و رسیدگی به مشکلات مردم است و روز دیگر مربوط به دیدار ها با علما و مراجع و حوزه های علمیه است.   […]

 

آقای امیرآبادی با اشاره سفر قریب الوقوع رییس جمهور به قم:

طبق پیش بینی‌ها سفر رییس جمهور به قم دو روزه خواهد بود که یک روز مربوط به پیگیری مسائل استان و رسیدگی به مشکلات مردم است و روز دیگر مربوط به دیدار ها با علما و مراجع و حوزه های علمیه است.

 

در این سفر ان شاء الله قرار است مصوبات خوب و مهمی به تصویب برسد و بسیاری از مسائل کلان قم از‌ جمله منوریل، فرودگاه و زمین های صد هکتاری در پردیسان قرار است تعیین تکلیف شود.

 

 

  • نویسنده : رقیه کدخدازاده