رسانه‌های عراقی از سفر هیئت قضایی ایران به بغداد برای بررسی پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس خبر دادند و نوشتند این هیئت با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفتگو کرده است.

رسانه‌های عراقی از سفر هیئت قضایی ایران به بغداد برای بررسی پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس خبر دادند و نوشتند این هیئت با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفتگو کرده است.

  • نویسنده : مانی صیادپور
  • منبع خبر : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران