گفت و گوی ویژه خبری با عابد اکبری سرباز جوان راهور و یک جوان پر تلاش ایرانی و بررسی سیلی پر ماجرا نماینده ی مجلس بر صورت وی .   میزبان این گفت و گو آقای سید پارسا علوی سردبیر پایگاه خبری آماج خبر،روزنامه نگار و عضو مجمع ملی جوانان خواهد بود.

گفت و گوی ویژه خبری با عابد اکبری سرباز جوان راهور و یک جوان پر تلاش ایرانی و بررسی سیلی پر ماجرا نماینده ی مجلس بر صورت وی .

 

میزبان این گفت و گو آقای سید پارسا علوی سردبیر پایگاه خبری آماج خبر،روزنامه نگار و عضو مجمع ملی جوانان خواهد بود.

  • نویسنده : مانی صیادپور