الا قاسم سردار تو برخیز و ببین خیل جماعت رسیدند به تبریک تو از بهر شهادت الا مرغ سعادت آیا دشمن خیبر بلند شو ، به پاخیز تو ای خصم ستمگر ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سردار ترین قاسم دوران نیامد علمدار نیامد، سپهدار نیامد بخدا مثل همان قاسم سردار بسازیم صف پیکار […]

الا قاسم سردار تو برخیز و ببین
خیل جماعت رسیدند
به تبریک تو از بهر شهادت
الا مرغ سعادت
آیا دشمن خیبر
بلند شو ، به پاخیز
تو ای خصم ستمگر

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
سردار ترین قاسم دوران نیامد
علمدار نیامد، سپهدار نیامد
بخدا مثل همان قاسم سردار بسازیم
صف پیکار و برآریم
ز جگر نعره و یکباره زنیم
چون شرر نار
به قلب صف اشرار
خداوندا، الها
نداریم نه صبری نه قراری
پر از لحظه شماری
که دهد اذن جهاد
رهبر فرزانه ی ما سید علی خامنه ای

حاج قاسم سلیمانی را شمر های زمانه پر پر کردند ، اما مکتب در آموز سردار را ما جوانان تا به ثمر رسیدن این انقلاب شکوهمند و علوی ادامه خواهیم داد.

گفت قاسم:ظهور نزدیک است
گفت صهیون به گور نزدیک است….

  • نویسنده : مانی صیادپور