راشد پرستار: لزوم انسجام و وحدت با محوریت تخصص گرایی، تجربه و جوانگرایی برای تکمیل کرسی های شورای شهر

راشد پرستار در گفتگو با خبرنگار آماج خبر گفت: یکی از مشکلات جامعه ما عدم وجود تخصص گرایی در بحث مدیریت ها بوده و به تبع آن در انتخاب هایمان نیز دچار خلل شده ایم و مدت هاست سیما و شهر برخی از شهرستان ها و شهرها مخصوصاً مراکز استانها با آلودگی‌های بصری و ساخت سینوسی نمای شهری مواجه است که عدم انتخاب صحیح به لحاظ عدم شناخت کافی را برای مان می دهد.

پرستار در ادامه گفت: برای آنکه کمیسیون های شورای اسلامی شهر روحی تازه در کالبد آن دمیده و پویا و فعال باشد مستلزم حضور افراد متخصص، باتجربه و ترکیبی از جوانان، پیشکسوتان و اهل علم باشد و این مقوله تنها از طریق دعوت معتمدین محلی به صورت یک نامه سرگشاده با مهر و امضاء امکان پذیر است تا اولاً امکان سمت و سویی روشن و مبرهن باشد و هم فلسفه جناحی و سیاسی را به گونه‌ای جلوه دهد تا رنگ ببازد و رنگ و بویی مردمی به خود گیرد.

راشد پرستار در ادامه اظهار داشت: حضور تشکیلات قوی بدون در نظر گرفتن مناسبات سیاسی و با لحاظ تجربه تخصص و صنوف مختلف و پیشکسوت و جوان ترکیبی متفاوت را می تواند برای رشد شهری از هر حیث فراهم نماید.

  • نویسنده : رضا رفیعی
  • منبع خبر : آماج خبر