طرح رتبه بندی فرهنگیان در اسفندماه امسال اجرایی می‌شود. صادق ستاری‌فرد در جریان سفر خود به این استان پیش از ظهر امروز در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش یزد رفع مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه فرهنگیان را یکی از اولویت جدی وزارت آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد:‌ در حال رایزنی برای تسهیل کردن شرایط رتبه بندی فرهنگیان هستیم و سعی داریم یکم اسفندماه این مهم وارد صحن شده و انشاالله به نفع فرهنگیان تصویب شود. وی با بیان این‌که وزارت آموزش و پرورش در این مدت نسبت به بررسی و تدوین آیین نامه طرح رتبه بندی اقدام و اکنون به پایان رسیده است افزود:‌ وزارتخانه مصمم است و آمادگی کامل دارد که در اسفندماه سالجاری موضوع رتبه بندی برای تمام معلمان مشمول طرح را اجرا کند. همچنین۳۴ هزار نیرو جدید در آموزش و پرورش جذب می‌شوند.  معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش در ادامه به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش وزیر آموزش و پرورش و همکاری سازمان امور اداری و استخدامی سعی بر این است که در صورت اجازه ستاد کرونا در اخر اسفند یا اوایل سال آینده ۳۴ هزار نیرو جذب کنیم. ستاری‌فرد با بیان این‌که تلاش می‌کنیم نیروهای جدید در مقطع ابتدایی جذب شوند،‌ تصریح کرد:‌ عزم ملی، مشارکت همگانی و کار جهادی برای اجرا و تحقق مطلوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیاز است. وی آموزش و پرورش را یک نهاد فرهنگی انسان ساز دانست و بیان کرد:‌ تاکنون طرح های متعدد برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور تصویب و اجرا شده است؛ دهه ۹۰ با تصویب سند تحول بنیادین از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نقطه عطف برای آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور شکل گرفت.  معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که این سند یک ریل گذاری برای تربیت و پرورش نسل سالم، صالح و انقلابی است تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف مهم اجرا و تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کنار تربیت نسل سالم، صالح و انقلابی استقرار هر چه بیشتر عدالت آموزشی و پرورشی در کشور است.  ستاری‌فرد گفت: ایجاد تحول در نیروهای انسانی، توانمندسازی علمی معلمان، توجه به شأن، منزلت و کرامت معلمان، ایجاد تحول کمی و کیفی در محتواهای آموزشی و پرورشی، ایجاد تحول در فضاها، زیرساخت ها و امکانات آموزشی و پویاتر شدن مدارس با جدیت در دستور کار وزارت آموزش و پرورش بوده و از برنامه های مهم آن است. وی در پایان به اهمیت نقش مدیران مدارس اشاره و تصریح کرد: مدیر مدرسه پرچمدار تحول در نظام آموزش و پرورش است و مهمترین تنطیم گر و تسهیل گر اجرای سند تحول و مدیر دانشگاه انسان ساز است.

 

صادق ستاری‌فرد در جریان سفر خود به این استان پیش از ظهر امروز در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش یزد رفع مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه فرهنگیان را یکی از اولویت جدی وزارت آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد:‌ در حال رایزنی برای تسهیل کردن شرایط رتبه بندی فرهنگیان هستیم و سعی داریم یکم اسفندماه این مهم وارد صحن شده و انشاالله به نفع فرهنگیان تصویب شود.

وی با بیان این‌که وزارت آموزش و پرورش در این مدت نسبت به بررسی و تدوین آیین نامه طرح رتبه بندی اقدام و اکنون به پایان رسیده است افزود:‌ وزارتخانه مصمم است و آمادگی کامل دارد که در اسفندماه سالجاری موضوع رتبه بندی برای تمام معلمان مشمول طرح را اجرا کند.

همچنین۳۴ هزار نیرو جدید در آموزش و پرورش جذب می‌شوند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش در ادامه به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش وزیر آموزش و پرورش و همکاری سازمان امور اداری و استخدامی سعی بر این است که در صورت اجازه ستاد کرونا در اخر اسفند یا اوایل سال آینده ۳۴ هزار نیرو جذب کنیم.

ستاری‌فرد با بیان این‌که تلاش می‌کنیم نیروهای جدید در مقطع ابتدایی جذب شوند،‌ تصریح کرد:‌ عزم ملی، مشارکت همگانی و کار جهادی برای اجرا و تحقق مطلوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیاز است.

وی آموزش و پرورش را یک نهاد فرهنگی انسان ساز دانست و بیان کرد:‌ تاکنون طرح های متعدد برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور تصویب و اجرا شده است؛ دهه ۹۰ با تصویب سند تحول بنیادین از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نقطه عطف برای آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور شکل گرفت.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که این سند یک ریل گذاری برای تربیت و پرورش نسل سالم، صالح و انقلابی است تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف مهم اجرا و تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کنار تربیت نسل سالم، صالح و انقلابی استقرار هر چه بیشتر عدالت آموزشی و پرورشی در کشور است.

ستاری‌فرد گفت: ایجاد تحول در نیروهای انسانی، توانمندسازی علمی معلمان، توجه به شأن، منزلت و کرامت معلمان، ایجاد تحول کمی و کیفی در محتواهای آموزشی و پرورشی، ایجاد تحول در فضاها، زیرساخت ها و امکانات آموزشی و پویاتر شدن مدارس با جدیت در دستور کار وزارت آموزش و پرورش بوده و از برنامه های مهم آن است.

وی در پایان به اهمیت نقش مدیران مدارس اشاره و تصریح کرد: مدیر مدرسه پرچمدار تحول در نظام آموزش و پرورش است و مهمترین تنطیم گر و تسهیل گر اجرای سند تحول و مدیر دانشگاه انسان ساز است.

  • نویسنده : یگانه میرجلیلی
  • منبع خبر : خبرگزاری فارس