دیروز یکشنبه مورخ ١٢ دی ١۴٠٠ فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا باحضور سردار سلامی فرمانده سپاه و بهرام عین الهی وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله آغاز شد.

سردار سلامی به عنوان اولین فرد شرکت کننده این واکسن را در کارآزمایی بالینی تزریق کرد.

فرمانده سپاه با بیان اینکه دشمنان ما در حال تسلیم شدن در مقابل کرونا هستند و در صدر بیشترین ابتلا و فوتی قرار دارند گفت: برای عزیز بودن هیچ راهی جز پیشرفت و قوی شدن نداریم و باید مرزهای علم را پیش ببریم.

این واکسن به همت دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله تولید شده و واکسنی نو ترکیب است.

 

  • نویسنده : نرگس حیدری