مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور تهران، گفت: ما غیر از سویه دلتاکرون، بازهم شاهد ظهور واریانت‌های ترکیبی خواهیم بود، اما در حال حاضر موضوع حائز اهمیتی وجود ندارد.

آمیتیس رمضانی درباره ظهور سویه دلتاکرون کرونا در قبرس، افزود: در حال حاضر قضاوت کردن درباره خطرناک بودن ظهور سویه‌های مختلف کرونا از جمله سویه دلتاکرون، زود است و صحبت کردن در مورد آن کار راحتی نیست.

 

وی با بیان اینکه اکنون نباید به سویه دلتاکرون کرونا متمرکز شد، اظهار داشت: بدون شک زمانی که واریانت‌هایی مثل دلتا و امیکرون با قدرت انتقال بالا در جهان شیوع پیدا کرده است، تبعا یکسری ترکیبات ویروسی شکل خواهد گرفت.

 

  • نویسنده : ماهک شریفی
  • منبع خبر : موج