مهدی يوسف خوانی خبرداد: قیمت مصوب هر کیلو مرغ برای مصرف کننده ۳۱ هزار تومان است. با توجه به افزایش جوجه ریزی و تولید مرغ، قیمت هر کیلو مرغ با کاهش ۲ هزار تومانی به ۲۹ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت مصوب هر کیلو سینه مرغ ۶۰ هزار تومان و فیله مرغ ۶۲ تا […]

مهدی يوسف خوانی خبرداد: قیمت مصوب هر کیلو مرغ برای مصرف کننده ۳۱ هزار تومان است. با توجه به افزایش جوجه ریزی و تولید مرغ، قیمت هر کیلو مرغ با کاهش ۲ هزار تومانی به ۲۹ هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت مصوب هر کیلو سینه مرغ ۶۰ هزار تومان و فیله مرغ ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان است.

  • نویسنده : فاطمه جلیلیان