آنطور که گفته شده، دولت قصد دارد ۶۰ میلیون نفری که یارانه معیشتی بنزین دریافت می‌کند را برای پرداخت یارانه جدید به دو گروه تبدیل کند.   گروه اول شامل دهک‌های اول تا چهارم جامعه می‌شود که جمعیت آن حدود ۳۰ میلیون نفر برآورد شده است، به فرد از این دهک‌ها ماهانه ۱۲۶ هزار […]

 

آنطور که گفته شده، دولت قصد دارد ۶۰ میلیون نفری که یارانه معیشتی بنزین دریافت می‌کند را برای پرداخت یارانه جدید به دو گروه تبدیل کند.

 

گروه اول شامل دهک‌های اول تا چهارم جامعه می‌شود که جمعیت آن حدود ۳۰ میلیون نفر برآورد شده است، به فرد از این دهک‌ها ماهانه ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید پرداخت می‌شود.

گروه دوم که در واقع ۳۰ میلیون نفر دوم هستند، شامل دهک‌های پنجم تا هفتم می‌شود، این افراد ۳۰ هزار تومان کمتر از گروه اول می‌گیرند. به هر فرد از این دهک‌ها ماهانه ۹۶ هزار تومان پرداخت می‌شود.

 

البته دولت یک یارانه دیگری نیز دارد که یارانه بنزین است. دولت قصد دارد سهمیه بندی بنزین را حذف کند و به جای آن به مردم بنزین بدهد، به هر ایرانی دارای کد ملی که یک سال اخیر ایران زندگی کرده ماهانه ۲۰ لیتر بنزین داده می‌شود.

 

  • نویسنده : رقیه کدخدازاده