مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های ویژه مدارس و دانش‌آموزان به همت اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی، به همت و تلاش اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی و کارشناسان این حوزه مجموعه ای از نمایشنامه هایی که دانش آموزان برای تهیه نمایش های خود از آنها در مدارس می تواننداستفاده کنند منتشر شده است.

در این مجموعه می توانیم به نمایشنامه های هر کی مسواک نزنه،‌ اثر محمد ایمانی و نقاشی زیبا، اثر یونس صحرا رو برای دوره اول و دوم ابتدایی اشاره کنیم.

همچنین نمایشنامه های کی برنده است؟ اثر رضا عربشاهی و خودخواه بی دم ، اثر حمیدرضا رنجکش برای دوره اول متوسطه تهیه شده است.

در این مجموعه همچنین به نمایشنامه های داد،‌ اثر آرزو بهرامی‌، ک مثل کرونا، اثز لقمان بحرانی،‌ عکاسخانه،‌ اثر سید جواد رحیم زاده و مدرسه دلخواه، اثر رضا عیسی آبادی بریا دوره دوم متسطه دختران و پسران اشاره کرد.

این مجموعه به وسیله موسسه فرهنگی منادی تربیت هر یک در تیراژ هزار نسخه به طبع رسیده است.

  • نویسنده : ماهک شریفی