جوانان ایرانی موفق شدند به دانش فنی و تولید مهم‌ترین داروی سرطان سینه که تا پیش از این تنها در اختیار یک شرکت خارجی بود، دست یابند. محصول تولید شده با اثربخشی یکسان تنها نصف قیمت نمونه خارجی است.

نوید گودرزی، مدیرعامل شرکت نانودارو پژوهان پردیس گفت: در این شرکت موفق شدیم، نخستین داروی ایرانی ضد سرطان با تکنولوژی ADC‌ها را که تا پیش از این به دلیل انحصار در دسترس بیماران نبودبه مرحله تولید و عرضه برسانیم.

 

فناوری Antibody drug conjugates» که به اختصار به آن «ADC» گفته می‌شود، قادر به دارورسانی هدفمند عوامل سایتوتوکسیک قویتر از دارو‌های شیمی درمانی رایج به سلول توموری برای دستیابی به کشندگی بالا در سلول سرطانی بدون آسیب به سلول‌های سالم است که این روند منجر به بروز کمترین عارضه در افراد دچار بیماری سرطان سینه می‌شود؛ در واقع این فناوری کمک می‌کند تا دارو‌های شیمی‌درمانی که دارو‌های بسیار سمی هستند، بیشتر بر روی توده سرطانی تاثیر بگذارد و بنابراین با اثربخشی بیشتر، بیمار از عوارض متعدد دارو‌های شیمی‌درمانی در امان باشد.

 

وی می‌گوید: با توجه بـه تحمیل هزینه نسبتا سـنگین واردات دارو‌های شـیمی‌درمانی “کادسـیال” (Kadcyla) بر سیسـتم سلامت کشور و بـه منظـور کاهـش هزینه‌هـای درمـان، نسبت بـه تولیـد داروی “تراسـتوزوماب اِمتاسـین (emtansine Trastuzumab) اقدام کرد‌ه‌اند.

 

این دارو یـک ترکیـب زوج شـده یـا کونژوگـه (Conjugate) آنتی‌بـادی-دارو اسـت و در آن تراسـتوزوماب بـه عنوان آنتی‌بـادی منوکلونال انسـانی از نـوع IgG۱ HER۲-anti بـوده کـه از طریـق یـک مولکـول اتصال دهنـده بـه DM۱ (مشـتق شـده از میتانسـین) بـه عنـوان مهارکننـده میکروتوبـول، متصل شـده اسـت. این دارو پـس از اتصال بـه گیرنـده HER۲ کـه گیرنده اختصاصی سـلول‌های سـرطانی اسـت، به واسـطه گیرنده‌های درون سـلولی، منجر به آزادسـازی DM۱ بـه داخـل سـلول و متعاقـب آن مـرگ سـلول سـرطانی خواهد شد.

 

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان گفت: این دارو، داروی خط اول درمان سرطان سینه HER ۲ مثبت است که حدود ۲۹ درصد جمعیت بیماران ایرانی را شامل می‌شود و مراحل درمان سخت‌تری دارد؛ این دارو ترکیب دو داروی ایمنی‌درمانی و شیمی‌درمانی است که از سوی دانش داروسازی به گونه‌ای طراحی شده تا فقط به بافت سرطان سینه برسد؛ با توجه به اینکه برای درمان این نوع سرطان، تزریق این دارو الزامی بوده و بیماران از آن محروم بوده‌اند، داروی ایرانی سرطان سینه کمک می‌کند تا افراد مبتلا با آسودگی بیشتری تحت درمان قرار بگیرند.

 

وی افزود: ساخت این دارو از سال ۹۳ آغاز شده و با مجوز سازمان غذا و داروی ایران در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به صورت فوریتی در اختیار داروخانه‌های مرجع شهر تهران قرار گرفت. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پادینکس را به عنوان یک محصول دانش‌بنیان با بالاترین سطح فناوری تایید کرده و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به آن تاییدیه نانو مقیاس اعطا کرده است.

 

  • نویسنده : نرگس حیدری