رئیس اتحادیه بارفروشان: برای تامین انار شب یلدا، بخشی از انار‌های برداشت شده در انبار‌ها ذخیره شده که اگر در آستانه شب یلدا، قیمت‌ها افزایش داشت، با عرضه انار‌های دپو شده به بازار، از افزایش قیمت آن جلوگیری کنیم. هندوانه سفید و ساکاتا پنج هزار تومان، هندوانه گرد و بیضی نیز هفت هزار تومان در […]

رئیس اتحادیه بارفروشان:

برای تامین انار شب یلدا، بخشی از انار‌های برداشت شده در انبار‌ها ذخیره شده که اگر در آستانه شب یلدا، قیمت‌ها افزایش داشت، با عرضه انار‌های دپو شده به بازار، از افزایش قیمت آن جلوگیری کنیم.

هندوانه سفید و ساکاتا پنج هزار تومان، هندوانه گرد و بیضی نیز هفت هزار تومان در میادین مرکزی به فروش می‌رسد.

انار ساوه۱۰ تا ۱۶هزار، انار کاشمر و شیراز ۱۰ تا ۲۲هزار و انار صادراتی دماوند در میادین مرکزی ۲۵هزار تومان عرضه می‌شود.

  • نویسنده : ررقیه کدخدا زاده