مدیر کل هماهنگی امور اجرایی مشارکت های کمیته امداد کشور: پرداخت الکترونیکی صدقه از طریق سامانه در استانهای آذربایجان غربی؛ خراسان رضوی، تهران، البرز، مازندران، فارس و خوزستان اجرایی می شود و تا پایان سال در تمام  صندوق صدقات کشور لیبل کد QR نصب می شود. در سطح کشور ۵میلیون و ۶۰۰هزار صندوق خانگی، اماکن و […]

مدیر کل هماهنگی امور اجرایی مشارکت های کمیته امداد کشور:

پرداخت الکترونیکی صدقه از طریق سامانه در استانهای آذربایجان غربی؛ خراسان رضوی، تهران، البرز، مازندران، فارس و خوزستان اجرایی می شود و تا پایان سال در تمام  صندوق صدقات کشور لیبل کد QR نصب می شود.

در سطح کشور ۵میلیون و ۶۰۰هزار صندوق خانگی، اماکن و معابر وجود دارد.

  • نویسنده : یگانه کریمی
  • منبع خبر : ایسنا