قناد بیان کرد: سهم خواهی های مناسب از حقوق جوانان توسط مجمع به شناسایی و حل مسائل جوانان منجر شود

این جلسه با حضور معاون جوانان، رئیس گروه مشارکت های اجتماعی، مسئول حراست اداره کل و دو نفر از اعضای مجمع جوانان به نمایندگی از مجمع جوانان استان برگزار شد.

مهدی قناد بیان داشت: حضور قوی مجمع باعث خواهد شد که پایگاه مردمی تشکل ها افزایش یافته و از حقوق جوانان دفاع جانانه به عمل آید و سهم خواهی های مناسب از حقوق جوانان توسط مجمع به شناسایی و حل مسائل جوانان منجر شود و انتظار می رود مجمع بتواند کارهای عمیق تر و در سطح نماینده جوانان استان انجام دهد و مطالبه گری را از مسیرهای اداری و کارشناسی شده پیگیری نماید.

وی خواستار تشکیل کمیته های زیرمجموعه مجمع و حضور جوانان مختلف در آن جهت جمع بندی موارد و احصاء آنها و ارزیابی آنها در کمیته های ذیل ستاد و در نهایت طرح مباحث در ستادهای ساماندهی امور جوانان استان به منظور راهگشایی بسیاری از مسائل جوانان شد و ابراز امیدواری کرد در فرصت پیش رو بسیاری از موارد قبلی برطرف و همانگونه که سایر سازمانهای مردم نهاد در نشست صمیمی با مدیر کل ورزش و جوانان ابراز داشتند زمینه فعالیت حداکثری اعضای مجمع و سایر تشکل ها در پیشبرد مسائل جوانان فراهم شود.

در ادامه تکتم سید آبادی رئیس مجمع استان شرایط شیوع ویروس کرونا را وقفه ای برای اجرای برخی عملکرد ها و برنامه ریزی های صورت گرفته عنوان کرد و گزارش شفاف مالی معاونت جوانان به سازمان های مردم نهاد را امری شایسته عنوان نمود.

وی با ارائه گزارش شفاهی از برخی اقدامات مجمع در حوزه های مختلف نظیر کرونا و ارتباط با برخی مدیران دستگاه های اجرایی از جمله فعالیت های مجمع ابراز امیدواری کرد و بیان داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته عملکرد بهتری از سوی مجمع جوانان انجام خواهد پذیرد.

  • منبع خبر : برنا