در لایحه بودجه ،تصمیم گیری در خصوص وام ازدواج به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده بودند که بر اساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی میزان وام ازدواج برای هر کدام از زوج و زوجه مبلغ 150 میلیون تومان تعیین شده که روی هم مبلغ 300 میلیون تومان برای زوجین خواهد شد همچنین مبلغ 100 میلیون تومان افزایش نیز برای تشویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از 25 سال و دختران کمتر از 23 سال پیشنهاد دادیم به این صورت که هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط سنی از مبلغ 250 میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت 10 ساله بهره‌مند می‌شوند

اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی:

در لایحه بودجه ،تصمیم گیری در خصوص وام ازدواج به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده بودند که بر اساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی میزان وام ازدواج برای هر کدام از زوج و زوجه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده که روی هم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای زوجین خواهد شد همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نیز برای تشویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال پیشنهاد دادیم به این صورت که هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله بهره‌مند می‌شوند

گفتنی است پیشنهادات کمیسیون در کمیسیون تلفیق بررسی و در صورت تصویب راهی صحن علنی خواهد شد.

  • نویسنده : یگانه کریمی
  • منبع خبر : تابناک