گامی بلند برای حل مشکل کمبود اندام‌ها برای پیوند به انسان برداشته شد. یک مرد آمریکایی، نخستین انسانی در جهان شد که از یک خوک اصلاح‌ ژنتیکی‌ شده قلب دریافت کرد. پزشکان می‌گویند حال‌ و روز دیوید بنت،مرد آمریکایی، که در بیمارستانی در مریلند آمریکا این قلب را دریافت کرده، خوب است. این تنها بخت […]

گامی بلند برای حل مشکل کمبود اندام‌ها برای پیوند به انسان برداشته شد. یک مرد آمریکایی، نخستین انسانی در جهان شد که از یک خوک اصلاح‌ ژنتیکی‌ شده قلب دریافت کرد. پزشکان می‌گویند حال‌ و روز دیوید بنت،مرد آمریکایی، که در بیمارستانی در مریلند آمریکا این قلب را دریافت کرده، خوب است. این تنها بخت بنت برای زنده ماندن بوده اما معلوم هم نیست این پیوند قلب او را خیلی زنده نگه دارد.

این بیمار یک روز پیش از جراحی گفته بود: «این کار حکم مرگ‌ و زندگی دارد می‌دانم که این تیری در تاریکی است،اما آخرین شانس من است.» تلاش‌ها برای پیوند اعضای بدن حیوانات به انسان در سال‌های اخیر بیشتر شده. این جراحی اگر موفق باشد، گام بلندی است به حل مشکل کمبود اندام‌های انسانی برای پیوند زدن به بیماران.پیوند دریچه قلب خوک به انسان مدتی است که انجام می‌‍شود.

 

  • نویسنده : مانی صیادپور
  • منبع خبر : آماج خبر