به نظر می‌رسد اقتصاد در سال جدید بهبود چشم گیری نداشته باشد. تورم آمریکا در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. 

به نظر می‌رسد اقتصاد در سال جدید بهبود چشم گیری نداشته باشد. تورم آمریکا در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

قیمت‌ها در ژاپن در حال افزایش است و افزایش هزینه‌های انرژی خانواده‌های اروپایی را تحت فشار گذاشته است.

اقتصاد آلمان هم در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ دچار رکود شد و بانک جهانی هم برآوردهای خود را از رشد جهانی در ۲۰۲۲ پایین آورده است.

ویروس کرونا، قطعی زنجیره منابع و حمایت‌های مالی کمتر دلیل این امر بوده است. تورم برزیل هم سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت. در سراسر جهان شاهد مشکلات اقتصادی بزرگی هستیم که رهایی از آن‌ها چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

  • نویسنده : یگانه کریمی