ژيلا آقاغفاری مدیرعامل موسسه کارآفرینان فردای سبلان در گفتگو با خبرنگار آماج خبر گفت : رویداد ملی دیجیتال مارکتینگ و هوش تجاری در محورهای دیجیتال مارکتینگ، مارکت پلیس، دیجیتال توریسم، بروکرهای آنلاین، کاربردهای هوش تجاری در گرشگری و کشاورزی، استارتاپ‌های سلامت محور، هوشمند سازی شهری، اقتصاد شهری و در آمدهای پایدار، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی […]

ژيلا آقاغفاری مدیرعامل موسسه کارآفرینان فردای سبلان در گفتگو با خبرنگار آماج خبر گفت : رویداد ملی دیجیتال مارکتینگ و هوش تجاری در محورهای دیجیتال مارکتینگ، مارکت پلیس، دیجیتال توریسم، بروکرهای آنلاین، کاربردهای هوش تجاری در گرشگری و کشاورزی، استارتاپ‌های سلامت محور، هوشمند سازی شهری، اقتصاد شهری و در آمدهای پایدار، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خبر داد.

وی افزود : هدف از برگزاری این استارتاپ ویکند حمایت و تجاری سازی از ایده های مطرح شده که قابل اجرا در استان اردبیل می باشند و انتقال تجربیات مربیان کسب و کار در حوزه دیجیتال مارکتینگ و هوش تجاری به صاحبان ایده و حمایت از ایده های منتخب در راستای ایجاد کسب و کار و تولید ثروت پایدار است.

وی ادامه داد : یکی از ویژگی های دیگر این رویداد شبکه سازی با افراد مختلف از سراسر تا ایران می باشد که یک فرصت عالی برای معرفی محصول یا خدمات در سطح کشور می باشد.

  • نویسنده : نیما حسن زاده