معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت آب وفاضلاب کشور گفت: در بدو ورودم شرایط بسیار سختی در حوزه آبرسانی داشتیم و رودخانه زاینده‌رود اولین سالی بود که خشک بود و چاه‌های فلمن را با ظرفیت آبدهی ۳.۵ مترمکعب بر ثانیه را از دست دادیم و حدود سه متر مکعب بر ثانیه کمبود آب داشتیم که در سال‌های آخر به ۴.۵ تا ۵ مترمکعب بر ثانیه کمبود آب در سامانه آبرسانی را داشتیم.

به گزارش آماج‌خبر به نقل از ایسنا، هاشم امینی، شنبه ۱۱ تیر در آیین تودیع خود و معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، با بیان اینکه تغییر و تحول در تمام ارکان طبیعت وجود دارد و جامعه سازمانی ما چنین است، اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهدیم که این مسئولیت خطیر با قدمت ۵۵ سال، به دست باکفایت یکی از مهندسان متخصص این صنعت سپرده می شود.

وی با اشاره به فعالیت نزدیک به دوازده سال خود در جایگاه مدیرعاملی و همچنین حضور ۲۴ ساله خود در این شرکت از رده کارشناسی تا مدیریت، گفت: در بدو ورود ما شرایط بسیار سختی در حوزه آبرسانی داشتیم و رودخانه زاینده رود اولین سالی بود که خشک بود و چاه های فلمن را با ظرفیت آبدهی ۳.۵ مترمکعب در ثانیه را از دست دادیم و حدود سه متر مکعب بر ثانیه کمبود آب داشتیم که در سال‌های آخر به ۴.۵ تا ۵ مترمکعب بر ثانیه کمبود آب در سامانه آبرسانی را داشتیم.

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت آب وفاضلاب کشور تاکید کرد: البته این کمبود آب باعث شد تا همکاران خوش فکر ما این تهدید را به فرصت تبدیل کنند و اقدامات خوبی را در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه توزیع انجام دادند و در تابستان که با کمبود ۳.۵ متر مکعب بر ثانیه کمبود آب داشتیم را با ایجاد سامانه‌های تله متری و خطوط انتقال آب را مرتفع کردیم و در حوزه مشترکین نیز سرمایه گذاری کردیم و با حوزه قراردادهای بیع متقابل سعی کردیم با همفکری و خرد جمعی، این بحران ها پشت سر بگذاریم.

وی با بیان اینکه در سال ۸۹ حدود ۸۳ شهر تحت پوشش آبفای استان بود که به ۳۰۰ شهر و بعد از یکپارچه سازی ۹۴۸ روستا به ما اضافه شد، افزود: جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری در این دهه یک میلیون نفر افزایش یافت و حجم مخازن تحت پوشش ما از ۸ دهم میلیون مترمکعب به ۱.۲ میلیون مترمکعب افزایش یافت.

امینی با اشاره به استفاده از ظرفیت پساب، افزود: تعداد ۲۰ تصفیه خانه فاضلاب های استان در استان وجود داشت که طی یک دهه اخیر ۱۰ تصفیه خانه فاضلاب دیگر در ساخته شد. همچنین چندین تصفیه خانه دیگر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دست احداث است، همچنین در این سال‌ها ۴۰۶۶ کیلومتر لوله‌گذاری آب و ۳۲۷۱ کیلومتر لوله‌گذاری فاضلاب انجام داده‌ایم.

وی با بیان اینکه در اصفهان ۲۲ قرارداد بیع متقابل برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های فاضلاب داریم، افزود: همچنین یک فاینانس خارجی به مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو مصوبه دولت دهم بود که ۵۰ میلیون یورو آن انجام شده است، همچنین به غیر از فاینانس جاری، ۶ قرارداد BOT برای طرح‌های فاضلاب داشته‌ایم و شرکت فولاد مبارکه و ذوب آهن سرمایه‌گذاری برای خرید پساب و ساخت تصفیه خانه فاضلاب انجام داده اند.

  • نویسنده : سارا جباری