تا دو ماه دیگر کیفرخواست پرونده عاملان ترور شهید برای تشکیل دادگاه به دادگستری تهران ارسال خواهد شد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه:

یک پرونده قضایی در عراق به عنوان کشور وقوع جرم تشکیل‌شده و در دادسرای امور بین‌الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز پرونده کیفری دیگری تشکیل‌شده است و دو کشور نیز کمیته تحقیق مشترکی را برای رسیدگی به این جنایت تشکیل داده‌اند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه از برگزاری دو نشست مشترک حقوقی میان ایران و عراق در بغداد و تهران خبر داد و گفت: پس از نشست سوم که در بهمن‌ماه برنامه ریزی شده در بغداد برگزار شود، کیفرخواست پرونده برای دادگستری تهران ارسال خواهد شد.

 

  • نویسنده : یگانه کریمی
  • منبع خبر : ایرنا