به گزارش آماج خبر، بررسی ها نشان می دهد یکی از گزینه های لیست شورای شهر یزد برای شهرداری فاطمه سادات حمیدیان است که در حال حاضر معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۵ تهران است و  در حوزه بانوان کشور فعالیت شایانی داشته است. گویا حمیدیان به همراه دیگر کاندیداهای شهرداری در جلسه روز […]

به گزارش آماج خبر، بررسی ها نشان می دهد یکی از گزینه های لیست شورای شهر یزد برای شهرداری فاطمه سادات حمیدیان است که در حال حاضر معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۵ تهران است و  در حوزه بانوان کشور فعالیت شایانی داشته است.

گویا حمیدیان به همراه دیگر کاندیداهای شهرداری در جلسه روز سه شنبه شورای شهر یزد از برنامه‌های خود دفاع می کند.

فارغ از اینکه شانس وی برای عهده دار شدن سمت شهرداری چه میزان است و اینکه آیا انتخاب اعضای شورای شهر ششم یزد خواهد بود یا خیر، به نظر میرسد اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر یزد با این اقدام خود در عمل نشان دادند جنسیت عاملی برای انتخاب مدیران نیست و برعکس دیگر دوره های شورای اسلامی شهر که تنها مدعی حمایت از حقوق بانوان برای جایگاه های مدیریتی بودند، شورای ششم در عمل  اثبات کرد که این نگاه چه میزان می تواند به واقعیت نزدیک شود.