معاون فنی مرکز بهداشت استان بوشهر گفت: تاکنون ۲۱ هزار تبعه خارجی ساکن این استان که در گروه‌ سنی تزریق واکسن کرونا بوده‌اند، واکسن نوبت اول را دریافت کرده‌اند.

محمدمهدی خواجه‌ئیان گفت: در زمینه واکسیناسیون از جمله واکسیناسیون کرونا تفاوتی بین اتباع ایرانی و غیرایرانی نداریم و همان‌طور که برای ایرانیان واکسن تزریق می‌شود، غیرایرانی‌ها نیز واکسن دریافت می‌کنند.

 

به گفته او، بر همین اساس، تاکنون ۲۱ هزار تبعه خارجی ساکن استان بوشهر مانند اتباع ایرانی در گروه‌های سنی تعریف شده نوبت اول واکسن کرونا را دریافت‌ کرده‌اند، ۱۷ هزار نفر نوبت دوم واکسن خود را تزریق کرده‌اند اما در زمینه تزریق نوبت سوم مانند ایرانی‌ها که استقبال چندانی نکرده‌‌اند، اتباع خارجی نیز کم مراجعه کرده‌اند و تا حالا فقط ۷۹۲ نفر نوبت سوم واکسن خود را دریافت کرده‌اند.

 

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با توجه به اهمیت تزریق نوبت سوم واکسن کرونا در پیشگیری از ابتلا به سویه امیکرون توصیه می‌کنیم که همه افراد چه ایرانی‌ها و چه اتباع خارجی نوبت سوم واکسن خود را تزریق کنند.

 

خواجه‌ئیان همچنین گفت: مانند روال هرسال اکنون در حال اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال هستیم و کودکان زیر ۵ سال از جمله کودکان اتباع خارجی که قطره واکسن فلج اطفال را دریافت نکرده‌اند، زیرپوشش این طرح قرار می‌گیرند.

 

 

  • نویسنده : عليرضا ایزدی